Oppstart av bedrift: Riktig valg av selskapsform

Det å starte et eget selskap er utrolig spennende, men kan også være utfordrende. Her er noen av tingene du må ta hensyn til når du skal velge selskapsform.

Når du starter bedrift, er det flere selskapsformer du kan velge i mellom, de vanligste er enkeltpersonsforetak (ENK), ansvarlig selskap (ANS), aksjeselskap (AS) eller NUF. Hvilken selskapsform som passer best for deg må du tenke nøye igjennom. Valget du tar får økonomiske og juridiske konsekvenser når det gjelder risiko og ansvar, skatt, plikter og rettigheter.

Enkeltpersonforetak (ENK)

I et enkeltpersonforetak (ENK) er det en person som er ansvarlig for bedriften. Det betyr at denne personen bestemmer alt og er ansvarlig for hele økonomien. Vedkommende er også ansvarlig for all gjeld. Når det kommer til skatt, skal enkeltpersonsforetaket lignes sammen med eieren personlig. Dette innebærer at netto overskudd er skattepliktig sammen med eierens andre inntekter, som eksempelvis inntekter fra lønn. Tap er fradragsberettiget. Om du er selvstendig næringsdrivende er du ikke medlem av Folketrygden og har derfor begrensede rettigheter til blant annet sykepenger og pensjon. Driver du et enkeltpersonforetak har du heller ikke rett til arbeidsledighetstrygd dersom du må legge ned bedriften.

Aksjeselskap (AS)

Det andre alternativet er å starte et AS. Fordelen med å drive et AS i stedet for et enkeltpersonforetak er at du i et AS kan unnlate å ta ut hele overskuddet som lønn og på denne måten forskyve beskatningen. Slik blir overskuddet som forblir i AS’et kun beskattet med 22 % for regnskapsåret.

I et enkeltpersonforetak blir overskuddet løpende beskattet inntil en maksgrense på 51 prosent. Differanseskatten på et AS i forhold til et enkeltpersonforetak forskyves til det regnskapsåret hvor du kan ta ut overskuddet enten i form av lønn eller i form av utbytte. I denne perioden kan disse midlene investeres f. eks i verdipapirer (aksjer, fond osv), slik at pengene gir avkastning.

Investerer du i verdipapirer, som aksjer, hvor respektive aksje selskaps hovedkontor ligger innenfor EØS området, vil skattemessig gevinst beskattes med fritaksmetoden. Etter fritaksmetoden vil en gevinst på f. eks kr. 100.000 da få en 3% inntektsføring og 22% skatt på denne inntektsføringen, så den totale skatten blir 3000 x 22% = kr. 660. 

Skattemessig kan det være mer gunstig å drive et AS om du tjener mer enn det du trenger til lønn. Trygderettighetene er også bedre i et eget AS enn i et enkeltpersonforetak, dersom du ansetter deg selv.  

Ansvarlig selskap (ANS) og delt ansvar (DA)

I et ansvarlig selskap (ANS) har en eller flere eiere samlet eller hver for seg fullt ansvar for bedriftens gjeld. Alle eierne står personlig ansvarlig for hele virksomhetens gjeld. Dersom en eier ikke kan betale, står de andre eierne ansvarlige.

I et selskap med delt ansvar (DA) er hver eier kun ansvarlig for sin eierandel. Hvis du eksempelvis eier 50 % av bedriften, skal du også bare dekke for 50 % av utestående gjeld. Eierne i et DA må skrive og undertegne en felles avtale. Denne avtalen må minimum inneholde selskapets formål og verdien av deltakernes innskudd.

Norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF)

Et NUF er en norsk avdeling av et utenlandsk foretak. Da er den utenlandske bedriften ansvarlig for driften i Norge. Avgifter og skatter skal betales til Norge, og du må forholde seg til norske regler. Du trenger ikke egenkapital for å etablere et NUF. Det stilles heller ingen konkrete krav til hvilken type utenlandsk foretak som kan registreres i Norge. 

Registrering av selskapet

Brønnøysundregistrene, som har hovedkvarteret sitt i Brønnøysund, forvalter tjenesten Altinn som alle som driver foretak i Norge må forholde seg til med jevne mellomrom. Registrene inneholder til enhver tid en oppdatert oversikt over alle bedrifter organisasjoner som holder til i Norge. Dette inkluderer alle enkeltpersonforetak og AS som driver i Norge. Gjennom registrene blir enorme mengder bedriftsinformasjon samlet og loggført, for eksempel nystiftelser, nedleggelser, årsregnskap og mye mer.

Uansett hvilken selskapsform du velger, må selskapet registreres i ulike registre. For å komme i gang med et enkeltpersonforetak (ENK) eller et aksjeselskap (AS) må du registrere foretaket ditt i Brønnøysundregistrene.

Enkeltpersonforetak skal registreres i Brønnøysundregistrene i det som kalles Enhetsregisteret. Alle som registrer seg i Enhetsregisteret mottar et organisasjonsnummer. Dette gjelder foretak som har ansatte, skal betale merverdiavgift, eller som skal registreres i Foretaksregisteret, Frivillighetsregisteret eller Stiftelsesregisteret.  Et NUF har også registreringsplikt i Foretaksregisteret. 

Etter at du har registrert foretaket i Brønnøysundregistrene får du et organisasjonsnummer som du trenger for å drive bedrift i Norge.

Omsetter du for mer enn 50 000 i året, må du registrere deg i merverdiavgiftsregisteret slik at du kan kreve inn og trekke fra MVA.

Få hjelp med oppstart og registrering av din bedrift. 

Som fersk gründer er det ikke lett å orientere seg i Brønnøysundregisteret og velge riktig selskapsform.

Vi kan hjelpe deg med valg av selskapsform, oppstart og registrering av din bedrift i de riktige registrene, og hjelpe deg i gang med styrearbeidet.

Videre kan vi hjelpe deg med å etablere gode regnskapsrutiner fra dag én, noe som vil kunne spare deg for både kostnader og frustrasjon senere.

Hos oss får du personlig oppfølging av regnskapsførere og rådgivere med høy kompetanse og bred erfaring innen flere fagområder. Vi hjelper deg også med:

  • Registrering og melding av moms og skatt.
  • Offentlige frister og rapporteringer.
  • Automatisering av regnskapet.
  • Likviditetsplanlegging og budsjettering.
  • Å forstå forskjellige økonomirapporter.
  • Kontroll av regnskap og årsregnskap.
  • Rådgivning ved valg av regnskapssystem.
  • Tett oppdatering og oppfølging av regnskapet.
  • Private og offentlige støtteordringer.

Del artikkel:

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Trenger du hjelp? Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat!

Flere artikler