Enkeltpersonforetak? Frister og regnskapsrapporter du må huske.

De viktigste fristene og rapportene som gjelder for enkeltpersonforetak i 2021.

Alle som driver næring, uavhengig av om man driver et enkeltmannsforetak eller et AS, må forholde seg til en rekke frister i løpet av et år. Her er de viktigste fristene og rapportene som gjelder for 2021.

Rapportering og betaling av MVA

Dersom du er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal du sende inn mva-melding (skattemelding for merverdiavgift) 6 ganger per år, eventuelt en gang per år dersom du har søkt og fått innvilget årlig innsending.

Skattemelding for merverdiavgift er en rapport over mva-pliktig salg og kjøp i perioden. Om du har vært mva-registrert i minimum ett år, kan du søke om innlevering en gang per år (årsterminoppgave) dersom omsetningen din er under 1 million kroner. For å søke om dette må du benytte et skjema som heter «Samordnet registermelding».

Virksomheter innenfor områdene skogbruk, jordbruk og fiske (primærnæringene) vil alltid ha årlig innlevering.

Skattemeldingen

Fristen for å levere skattemeldingen for næringsdrivende er 31. mai hvert år. Fra 2021 skal Skatteetaten forenkle skattemeldingen for næringsdrivende. Målet er at det skal bli enklere og mer effektivt for næringsdrivende å levere riktige opplysninger med bedre kvalitet.

Fristen må likevel overholdes. Om du ikke leverer fullstendige og riktige opplysninger i skattemeldingen kan du bli ilagt tilleggsskatt. Leverer du etter fristen, kan skatten bli skjønnsfastsatt.

Regnskapet for enkeltpersonforetak

Alle næringsdrivende må ha en oversikt over kostnader og inntekter.  

Har du en omsetning under 50 000 kroner i året er du ikke nødt til å føre regnskap, men du må likevel kunne dokumentere inntekter og kostnader. Du må derfor ta vare på alle bilag som kvitteringer, fakturaer og lignende. 

Har du en omsetning på mer enn 50 000 kroner i året må du føre regnskap etter bokføringsloven. Det vil si at du har bokføringsplikt. Du må også levere næringsoppgaven sammen med skattemeldingen (selvangivelse). Du velger om du vil føre regnskap selv eller få hjelp av en av våre regnskapsførere.

Har du en omsetning som utgjør mer enn 50 000 kroner i året og i tillegg har eiendeler som er verdt mer enn tjue millioner kroner eller ansatte som utgjør mer enn 20 årsverk må du i tillegg sette opp et årsregnskap som du sender inn til Brønnøysundregistrene hvert år. Da må du levere Næringsoppgave 2 sammen med skattemeldingen.

Reglene for fradrag vil være litt ulike avhengig av om du driver enkeltpersonforetak (ENK) eller aksjeselskap (AS).

Næringsoppgaven

Næringsdrivende skal i tillegg til skattemeldingen levere en næringsoppgave. Denne oppgaven er et vedlegg som alle som driver næring er pliktig til å sende inn sammen med skattemeldingen eller selskapsoppgaven. Næringsoppgaven skal vise en oversikt over hovedpostene i resultat- og balanseregnskapet. Det betyr at oppgaven skal vise et overskudd eller underskudd for virksomheten, som så skal føres inn i skattemeldingen.

Næringsoppgave 1 skal leveres av blant annet enkeltpersoner, samvirkeforetak og DA/ANS som ikke er regnskapspliktige, men som derimot er bokføringspliktige etter bokføringsloven. Dette gjelder ikke enkeltpersonforetak med inntekt på kr 50 000,- brutto eller lavere i året.

Organisasjoner som fører årsregnskapet etter regnskapsloven og som dermed er ansett som regnskapspliktige, skal sende inn Næringsoppgave 2 sammen med skattemeldingen eller selskapsoppgaven. Dette gjelder eksempelvis enkeltpersonforetak og aksjeselskaper som har mer enn 20 millioner kroner i samlet verdi på eiendelene eller mer enn 20 årsverk.

Næringsrapport skatt

Om du har et enkeltpersonforetak og aksjeselskap med enkle forhold kan du spare mye tid om du bruker Næringsrapport skatt. Næringsrapporten for enkeltpersonforetak må leveres sammen med skattemeldingen.

Innbetaling av forskuddsskatt

Dersom du driver selvstendig næringsvirksomhet som enkeltpersonforetak (ENK) skal du som regel betale forskuddsskatt. Forskuddsskatten fastsettes på bakgrunn av forventet overskudd, samt øvrige inntekter, formue og fradrag du måtte ha som grunnlag for skattekortet. Nye enkeltpersonforetak kan søke om forskuddsskatt dersom det forventes skattepliktig overskudd.

Dersom du har ansatte

Som arbeidsgiver har du blant annet plikt til å melde start, endring og opphør av arbeidsforhold til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret).

Videre må du rapportere lønn og andre ytelser til Skatteetaten og NAV. Dette gjelder også om du driver et AS og ansetter deg selv. A-meldingen skal sendes inn hver måned. Fristen for å levere den er den 5. i måneden etter ansettelsen eller utbetaling av lønnen eller ytelsen.

Om du ikke leverer A-melding eller leverer den med feil, risikerer du å bli ilagt tvangsmulkt. Det skal også leveres opplysninger til Statistisk sentralbyrå (SSB). Disse opplysningene skal du rapportere gjennom A-meldingen.

Trenger du hjelp med å overholde oversikt over alle frister og rapporter? 

Hos oss i Christiania får du personlig oppfølging av regnskapsførere og rådgivere med høy kompetanse og bred erfaring innen flere fagområder. For deg med enkeltparsonforetak hjelper vi med blant annet:

  • MVA og skatt.
  • Offentlige frister og rapporteringer.
  • Automatisering av regnskapet.
  • Likviditetsplanlegging og budsjettering.
  • Etablering av gode betalingsrutiner.
  • Å forstå økonomirapporter.
  • Kontroll av regnskap og årsregnskap.
  • Rådgivning ved valg av regnskapssystem.
  • Tett oppdatering og oppfølging av regnskapet.
  • Private og offentlige støtteordninger.

Del artikkel:

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Trenger du hjelp? Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat!

Flere artikler