Regnskapsføring for håndverkere

Disse økonomiske rapportene er viktige å tyde.

Moderne regnskapssystemer blir stadig mer brukervennlige og enklere å bruke, men husk at det er en profesjon å føre regnskap. Selv enkle regnskapssystemer genererer en rekke økonomiske rapporter av ulik kompleksitet. Jo større virksomheten er og jo flere ansatte, jo mer kompleks vil rapportene og jobben med å føre regnskap være. Om du ikke forstår regnskap og økonomiske rapporter eller mangler oversikt over regelverk kan det gå skikkelig galt. Vår erfaring er at det kan gå så ille at det kan være for sent å snu. Rot i regnskapet kan fort koste deg dyrt både når det gjelder feil i rapportering eller hvis det må ryddes opp i ettertid. Videre kan det være krevende å følge med på stadige endringer i regelverket. 

Uansett om du velger å gjøre hele eller deler av regnskapet selv, kan det være nyttig å sparre med en ekstern regnskapsfører og rådgiver.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale.

Hva er mest lønnsomt å bruke tiden på?

De fleste som driver en bedrift eller en virksomhet brenner for jobben sin og har stor interesse av den. Å føre korrekt regnskap er en helt nødvendig og lovpålagt del av det å drive bedrift, men det er ikke alle næringsdrivende som har like stor interesse av akkurat denne delen av virksomheten. Erfaringsmessig er det mange som synes det er et tiltak å føre regnskapet og mange opplever at de bruker uforholdsmessig mye tid og energi på dette. Når man skal føre regnskapet selv, må man også sette seg inn i en rekke begreper, rapporter og et regelverk som stadig er i endring. 

Tenk gjennom om det vil det lønne seg for bedriften din å bruke tiden på denne type oppgaver?

Dersom du setter ut denne delen av virksomheten til en regnskapsfører, vil du få frigjort mye tid som du kan bruke til det du virkelig har lyst til.

Økonomiske rapporter som det kan være vanskelig å forstå. 

Selv enkle regnskapssystemer genererer mange økonomiske rapporter av ulik kompleksitet. Jo større virksomheten er og jo flere ansatte, jo mer kompleks vil rapportene være. Her er noen av de vanligste rapportene som inngår i et regnskap for håndverksbedrifter. 

Årsoppgjør. Ved utgangen av et regnskapsår er bedrifter pliktig å føre et årsoppgjør. Årsoppgjør er en oversikt over virksomhetens offisielle regnskap ved slutten av den aktuelle perioden. Årsoppgjøret omfatter balanse og resultatregnskap. Årsoppgjøret bestemmer selskapets skattemessige posisjon og det må leveres i henhold til frister.

Årsoppgjøret en helhetlig oversikt over bedriftens regnskap, som inkluderer skattemelding. Årsoppgjøret er en avslutning av året som har gått. I årsoppgjøret er det vesentlig å få med alt av inntekter og kostnader, som eksempelvis varelagerliste dersom virksomheten har salg av varer. Årsoppgjøret sier noe om hvordan virksomheten ligger an i forhold til utviklingen og finansiell situasjon, med andre ord en skriftlig kommentar til regnskapet og er viktig for alle som har interesse i bedriften. 

Resultatregnskapet. Et resultatregnskap er en økonomisk rapport som gir et sammendrag av selskapets inntekter, utgifter og fortjeneste. Resultatregnskapet gir god innsikt i hvordan bedriften blir drevet, og om det har evnen til å generere en fortjeneste.

Balanse. I balanseoppstillingen deles virksomhetens eiendeler opp i anleggsmidler og omløpsmidler. En virksomhets balanse, eller balanseoppstilling, viser forholdet mellom egenkapital, eiendeler og gjeld. Balansen sier mye om selskapets situasjon og er utgangspunktet for å beregne flere analytiske nøkkeltall. En riktig og god analyse av balansen er vesentlig for å kunne si noe om hvordan utviklingen har vært, og balansen forteller hvilke muligheter bedriften har fremover.  Selv om bedriften din har mye eiendeler på papiret, er det viktig å vite hvilke eiendeler som kan omstilles, da det er disse som skal finansiere virksomhetens kortsiktige utvikling.

Nøkkeltallsanalyse. En nøkkeltallsanalyse sammenstiller tall fra regnskapet for å enkelt og effektivt kunne beskrive bedriftens økonomiske utvikling over tid. En nøkkeltallsanalyse kan også fortelle om hva som skjer i bransjen. For å kunne gi en god analyse av utviklingen, må tallene i analysen sammenlignes over tid.  Analyser som dette kan beskrive de fleste økonomiske aspektene i en bedrift, og besvarer spørsmål som for eksempel hvor mye bedriften egentlig tjener, hvor mye av verdiene som bedriften egentlig eier selv, samt spørsmål rundt finansieringen av bedriften med hensyn til hvor mye penger som er lån og hvor mye som er fra eier privat (hvilke uforutsette økonomiske hendelser tåles) og betalingsevne (er bedriften i stand til, og innen hvilke tidsrammer kan bedriften betale sine forpliktelser?)

Rapporter knyttet til likviditetsstyring. Likviditet handler om pengestrømmen, altså innbetalingene og utbetalingene i virksomheten.  Likviditeten sier noe om bedriftens evne til å betjene sine løpende/ kortsiktige betalingsforpliktelser innen forfall som regninger, skatt, lønn, osv. At bedriften din har mange verdier i eiendeler, betyr ikke nødvendigvis at bedriften din er likvid. Likviditetsstyring handler om det å til enhver tid ha oversikt over hvilke eiendeler som snarlig kan omsettes. Slike eiendeler som på kort sikt kan omsettes kalles for omløpsmidler. En god likviditet i en virksomhet er viktig av interne grunner, og vil bli inkludert i kredittvurderinger. Slike kredittvurderinger brukes blant annet ved inngåelse av avtaler med andre bedrifter.

Vi kan alt om regnskapsføring for håndverksbedrifter

Vi hjelper deg med å lage og forstå de regnskapsmessige rapportene som er nødvendige, så kan du fokusere på håndverket. Vi hjelper deg å tolke tallene og gir råd om hvordan du kan bruke rapportene til best å drive din bedrift og tjene penger. 

Vi er ni dyktige medarbeidere med 15-20 års erfaring med å hjelper håndverkere med regnskap. Vi er lokalisert midt i hjerte av Oslo, i Grensen 12. Sammen med deg finner vi de løsninger som passer akkurat for deg og din bedrift. 

Å kjøpe tjenester til regnskap og rapportering vil kunne gi deg merverdi i form av en regnskapsfører som er rådgiver, og har tilgang på en stor «database med erfaringskunnskaper».

Del artikkel:

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Trenger du hjelp? Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat!

Flere artikler