Gründer eller eier av et lite foretak? Slik skaper du gode regnskapsrutiner

Spar deg for mye ekstra arbeid, ekstra kostnader og frustrasjon ved å etablere gode rutiner for regnskapsføring og rapportering.

Et oppdatert regnskap er både påkrevd ved lov og er et viktig styringsverktøy for deg som driver virksomhet. Gode regnskapsrutiner vil hjelpe deg å komme a jour med regnskapet. 

De fleste som driver næring i Norge er pliktig til å føre regnskap. Også om du tjener mindre enn 50 000 kroner må inntekter og kostnader dokumenteres. Du må ta vare på viktig dokumentasjon i fem år.

Regnskapet ditt skal vise inntekter, kostnader, og hva bedriften din eier og skylder. Du bør etablere gode regnskapsrutiner helt fra starten av. Slik blir det enklere å holde orden på økonomien til bedriften din og det blir enklere å sende informasjon til det offentlige. Gode regnskapsrutiner fra dag en kan spare deg for mye ekstraarbeid, ekstra kostnader og frustrasjon i etterkant. 

Bruk et regnskapsprogram. 

Har du flere enn 600 transaksjoner i året må du føre disse i et regnskapsprogram. Men selv med færre enn 600 transaksjoner å føre, anbefales det at du skaffer deg et regnskapsprogram så tidlig som mulig. Dette forenkler jobben med regnskapsføring og hjelper deg å holde orden.

Det anbefales å bruke et enkelt regnskapssystem som har gode veivisere og som hjelper deg å føre riktig og som støtter føring av tallene i MVA-meldingene og næringsoppgaver. 

Enkeltmannsforetak (ENK) har som oftest ikke veldig kompliserte regnskap, så om du driver et ENK bør finne et program som passer dine behov.

Selv om det nå er mulig å sende inn bilag via mobiltelefon, ha regnskapet lagres i skyen og mange regnskapsoppgaver har blitt enklere og mer dynamiske, er det fremdeles slik at gode rutiner gir bedre kvalitet på regnskapet og bedre oversikt over den økonomiske situasjonen i selskapet ditt.

Selv om du bruker et regnskapsprogram, kan feil føring gjøre at du kan gå glipp av skattefradrag du har krav på. Fører du feil kan du også risikere bøter og gebyrer ved bokettersyn. Derfor bør du rådføre deg med en regnskapsfører dersom du er usikker.

Vi har både kompetanse og erfaring som skal til for å hjelpe deg til å etablere gode rutiner. Arbeidet gjør vi sammen og finner en modell som passer inn i din arbeidsdag.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta vare på alle bilag

Bilag er en samlebetegnelse på kvitteringer, fakturaer og lignende som underlag for at du har solgt eller kjøpt noe. 

Helt fra oppstarten av bedriften din må du sørge for å ta vare på alle bilagene dine. Det gjelder også når du legger ut på vegne av bedriften.

Bilagene er viktige papirer, de gir deg rett på skattefradrag knyttet til bedriftens kostnader.

Dersom det ikke kommer klart frem hva du har kjøpt eller hvordan kjøpet er relatert til driften din, bør du skrive en forklaring til bilagene. Dette bør du gjøre etter hvert som du fører bilagene, det kan være lett å glemme detaljer knyttet til gamle bilag. 

Hold regnskapet ditt oppdatert

Ikke gjør arbeidet med regnskapet i siste liten. Bokføringsloven §7 krever at regnskapet ditt er oppdatert minst hver fjerde måned. Det er lettere å føre alt etter hvert enn å sette seg inn i kjøp og salg som ble gjort for flere måneder siden.

Selger du varer på daglig basis eller om du fakturerer timepris, er det ofte lurt å sette av litt tid til regnskapsrelaterte oppgaver hver dag. For andre holder det å sette seg ned med regnskap én gang i uken eller i måneden. Uansett bør du finne en rutine som passer for deg og virksomheten du driver. 

En regnskapsfører kan hjelpe deg med å minne deg på å oppdatere regnskapet ditt og kan gi gode råd i forhold til hvilke regnskapsrutiner som passer din bedrift. 

Skap oversikt over viktige frister. 

Som næringsdrivende må du forholde deg til flere frister. Derfor bør du få inn gode rutiner fra starten av. Her er de viktigste fristene:

MVA-melding.

Tjener du mer enn 50 000 i løpet av tolv måneder må du registrere virksomheten din i mva-registeret og levere mva-melding annenhver måned, eventuelt en gang i året.

Dersom du er mva-pliktig, må du legge til mva på fakturaene du sender til dine norske kunder.  På MVA-meldingene vil det du har krevd inn i MVA regnes mot det du har betalt til leverandørene dine. Sender du skattemelding eller MVA-melding for sent får du en bot tilsvarende et halvt rettsgebyr per dag.

Skattemeldingen.

Skattemelding for næringsdrivende må leveres innen den 31. mai hvert år. Den leverer du her.

Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Dersom du har ansatte eller er regnskapspliktig er det flere frister å forholde seg til. 

Forskuddstrekk (skattetrekk) og arbeidsgiveravgift skal innbetales seks ganger i året når du har ansatte som mottar lønn. Grunnlaget for innbetalingen finner du i a-meldingen som du må rapportere den 5. i måneden etter utbetaling av lønn eller andre godtgjørelser.

Selv om enkeltpersonforetak (ENK) har færre frister, lønner det seg å være tidlig ute med å sende av gårde tallene dine til myndighetene.

Et regnskap som er oppdatert hjelper deg å beregne hva du skal rapportere inn, hva du skal betale og gir mindre stress og bedre oversikt underveis. 

Følg med på regnskapsrapportene dine

Uansett om du fører regnskapet ditt selv eller bruker en regnskapsfører, bør du følge godt med på rapportene i regnskapet ditt.

Resultatet og balansen forteller deg om du er i rute i forhold til budsjettet ditt og gir deg en pekepinn på hvor mye du skal betale i skatt. Disse rapportene sier også noe om hvor mye penger du har til rådighet.

Balansen i regnskapet ditt er en oversikt over hva bedriften skylder og hva den eier, mens regnskapsresultatet viser om du går med underskudd eller overskudd.

Du bør derfor følge godt med på regnskapet ditt. Et riktig ført regnskap er et styringsverktøy som forteller deg om du gjør ting riktig!

Bør du bruke en regnskapsfører? 

Virksomheten er bokføringspliktig om den har mer enn 50.000 kroner i inntekter i løpet av et regnskapsår. Da har man automatisk et ansvar for å rapporterte utgifter, inntekter og resultater på en korrekt måte. 

Selv om virksomheten er liten, er det fort gjort å gjøre feil når man skal forholde seg til lover og praksis som gjelder for bokføringsplikten, rapportering av MVA, utarbeidelse og presentasjon av årsregnskap og ikke minst utbetaling av lønn dersom man har ansatte. Reglene er også i stadig endring. 

Det er mange feller man kan risikere å gå i. Når det gjelder rapportering av merverdiavgift og skatt er regelverket omfattende og komplisert og kan skape problemer for virksomheter som ikke benytter regnskapsfører eller revisor. Videre må du passe på å ikke blande sammen privat økonomi og virksomhetens økonomi, og etablere gode rutiner for å holde disse adskilt.     

Et annet problemområde er periodisering og tidfesting av inntekter og kostnader, her må du holde tunga rett i munnen for å skille mellom regnskapsmessig og skattemessig rapportering. For å komplisere ytterligere er det ofte forskjellige verdier som skal rapporteres.

Videre er det strenge dokumentasjonskrav: Regelverket har per i dag strenge krav til alle bilag, som gjelder for alle næringsdrivende som er bokføringspliktige. Her finner Skatteetaten svært ofte feil og mangler.

Hjalp denne artikkelen deg med å få en bedre forståelse av gode regnskapsrutiner? Trenger du hjelp med å komme i gang? Vi har både kompetanse og erfaring som skal til for å hjelpe deg å etablere gode rutiner.

Del artikkel:

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Trenger du hjelp? Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat!

Flere artikler